Въведение

Сапуните и препаратите за миене, пране и поддръжка се използват ежедневно от милиони потребители. Те ни позволяват да поддържаме домовете си чисти и хигиенични. Те отстраняват петната и мръсотията от дрехите и ни помагат да поддържаме личните си вещи в добро състояние. Те осигуряват чистота на обществените места, което е особено полезно за здравето, защото така се борим с разпространението на бактерии. Последно, но не и по значение, чистата и хигиенична среда дава усещане за благополучие на всички, които живеят и работят в нея.

Поддържането на чистотата и хигиената, необходими за здравословен живот у дома и извън него, изисква регулярно внимание и разбиране на добрите практики за почистване. Когато се използват в съответствие с инструкциите за употреба и безопасност на етикета, сапуните и продуктите за миене, пране и поддръжка, предлагани от промишлеността, ни помагат да премахнем мръсотията, да се борим с микробите и да поддържаме вещите си. Този раздел дава информация за:

- различните продукти , разглеждани на този сайт (включително бъдещи)
- среден състав на продукта в общия случай 

 

 

 

 

 

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français