Контакт с производителя

Според Регламента на ЕО относно детергентите производителят е задължен върху опаковката да посочи уеб сайт, на който за потребителите е наличен списък на съставките, пощенски адрес и телефонен номер на производителя и дистрибутора (ако е различен от производителя).


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français