Брой измивания

Броят измивания за препарата за миялни машини обикновено е отбелязан на опаковката или като брой таблетки (1 таблетка = 1 измиване), или чрез разделяне на нетното тегло на продукта на препоръчителните дози в грамове за едно миене.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français