Доброволна информация за най-добра употреба

Производителят осигурява специфична информация въз основа на съответната инициатива на промишлеността с цел поощряване на устойчивата употреба на продукта, която предлага най-добри резултати, като в същото време намалява въздействието върху околната среда и спестява пари (напр.Washright, Save Energy and Water)

1) Save Energy and Water
Какво означава това?
Save Energy and Water е доброволна инициатива на промишлеността, разработена от A.I.S.E., за да поощри потребителите да използват миялните си машини по отговорен към околната среда начин, получавайки оптимални резултати.

Как можете да допринесете към инициативата?
Създайте си навик да настройвате миялната си машина на 50°C, 55°C или на автоматични програми. Тези програми осигуряват оптимални резултати и спестяват енергия и вода.

Image

Доброволни инициативи


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français