Указания за дозиране от производителя

Указания за дозиране от производителя се намират върху опаковката на препарата за миялни машини под заглавието "указания за употреба".  Най-обичайната форма на препарата за миялни машини са таблетките. Броят на таблетките отговаря на броя измивания (1 таблетка = 1 измиване). Ако във вашия район водата е твърда (напр. > 38°F), се препоръчва използване на препарат за изплакване и соли за миялни машини.  Можете да използвате и многофункционални таблетки (3 в 1), които вече съдържат препарат за изплакване и соли за миялни машини. 
За други категории продукти, моля следвайте съветите на производителя върху опаковката. 
 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français