Вода

Image Начинът на живот в Европа се промени значително през последните 50 години.  Фактът, че разполагаме с чешмяна вода, означава, че я използваме навсякъде: в банята, под душа, на мивката, в басейна и градината, но и в миялните и пералните машини.  Употребата на вода в западното общество често се приема за даденост.  Вследствие на това е налице потенциален небалансиран риск между търсенето и предлагането на вода, а оттам и необходимост за намаляване на количеството, което консумираме, за да не се сблъскаме с нарастващ процент от населението, изпитващ свързани с водата проблеми.  Затова разбирането как да намалим консумацията на вода се превърна в ключов проблем, както за производителите, така и за потребителите.

Качество на водата

Членовете на A.I.S.E. и Cefic от години разработват иновативни мерки за разработване на продукти с по-малко въздействие върху водите и околната среда.  Един ефикасен начин за това е използването на биоразградими съставки в продуктите.  Биоразграждането е естественият начин, по който органичните материали се разграждат от бактериите. Когато биоразграждането е непълно, се образуват отпадни продукти, които се натрупват в околната среда или се разграждат допълнително по друг начин. Предприетите от промишлеността иновативни мерки и Регламентът на ЕО относно детергентите 648/2004 (който допълнително подсили предишното законодателство в тази област) спомогнаха повърхностно-активните вещества (ключова съставка на перилните и миещите препарати) да бъдат биоразградими във водните системи.  За повече информация за биоразградимостта на ПАВ, моля натиснете тук .

Въпросите за качеството на водата в ЕО трябва да се разглеждат и в контекста на приложението на Директивата относно пречистването на градските отпадъчни води , (UWWTD) целяща подобряване на пречистването на отпадъчните води.

Промишлеността продължава да работи с регулаторните органи, научната общност и специалистите за постоянно подобряване на своите продукти. 

Пестене на вода

Много от продуктите на нашата промишленост разчитат на водата през целия си жизнен цикъл от производството до консумацията.  Водата се използва в заводите като част от производствения процес, а след това от потребителите, когато използват нашите продукти, например когато мият чинии с течен препарат или когато използват прах за пране.
За да поощрят пестенето на вода, компаниите-членки предприемат постоянни мерки по проблема с консумацията на вода, като предоставят на потребителите указания как да консумират по-малко вода и като усъвършенстват продуктите си. Освен това A.I.S.E./Cefic разработиха промишлени схеми за най-добри практики като например Отговорна грижа и Харта за устойчиво почистване засягащи освен всичко друго и консумацията на вода.  

Нещо повече, всепризнат факт е, че по-голямата част от водата, консумирана в сектора на продуктите за миене, пране и почистване, се използва от потребителите при действителната употреба на продукта. Именно затова A.I.S.E. лансира  кампанията Washright и проекта  Спести енергия и вода , целящи да покажат на потребителите как да намалят консумацията на вода и същевременно да получат най-добри резултати при чистенето, миенето и прането.

Знаете ли, че като използвате програми на 50°C или 55°C, или автоматични програми вместо високотемпературни програми на миялната си машина, спестявате*:
…до 84 kWh електричество годишно? Това са 80 допълнителни цикъла или 3 месеца безплатно използване на миялната машина!
…до 1 497 литра вода годишно? Това е количеството вода достатъчно за 43 душа или 19 вани при умерен разход на вода.
* въз основа на минимално вероятното спестяване, идентифицирано от образци на съвременни машини на европейския пазар и данни за средните модели на употреба на машини в Европа
www.saveenergyandwater.com

азделът Посети къщата на този сайт осигурява множество допълнителни полезни съвети как да пестите вода у дома, докато вършите ежедневните си задачи.

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français