"Безопасност и устойчивост" - Производителите участват във все повече доброволни инициативи

A.I.S.E. и Cefic разработиха множество доброволни инициативи на промишлеността в областта на устойчивото развитие и безопасността на продуктите.  Тези усилия демонстрират амбицията на промишлеността да направи нещо повече от това, което я задължава законът.

По-долу е даден списък на кампаниите и проектите, създадени от промишлеността за поощряване на безопасното и устойчиво производство и консумация на продуктите.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français