Въведение

В този раздел ще намерите информация за химическите съставки, използвани в сапуни и продукти за пране, миене и поддръжка и в частност:

-  ключови принципи относно оценката на безопасността, извършвана за съставките (виж “Безопасност на съставките ”)
- различните групи химични съставки  и техните съответни функции, ролята им в продуктите (виж “Групи химични съставки и функции ”);
- A-Z инструмент, където можете да търсите съставки по име (виж “Съставки търсене ”). Това ще ви даде информация за вида продукт, в който се намира тези съставки, тяхната фамилна група, CAS номер, информация за безопасност.

Надяваме се този раздел да ви даде по-добро разбиране как са композирани нашите продукти и да отговори на въпросите ви за тяхната роля и характеристики на безопасност.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français