Безопасност - всички имаме своята роля

Сапуните, перилните, почистващите и поддържащите продукти се използват ежедневно за поддържане на чистотата, здравето и благополучието в цялата къща. Въпреки че производителите произвеждат безопасни при предвидената употреба продукти, винаги е необходима известна предпазливост - особено когато наблизо има деца. 

Нашата промишленост има дългогодишна история в доставянето на безопасни продукти.  Тези усилия се подкрепят от поредица законови и доброволни инициативи, наложени от европейското законодателство.

Освен това промишлеността непрекъснато работи - като се консултира с потребителски групи, държавни органи и други експерти - за по-нататъшното подобряване на безопасността и отношението към околната среда на своите продукти, например като преминава към съставки с по-малко влияние върху околната среда, като разработва етикети и други канали за комуникация, осигуряващи на потребителите необходимата информация за безопасното и отговорно използване на продукта. 

В този раздел ще намерите информация за следното:

• Насоки за важността на  четенето на етикета преди използването на продукта,
• Съвети в случай на злополука или неправилна употреба;
• Информация относно разпоредбите относно продаваните на пазара сапуни и продукти за миене, пране и поддръжка, 
• Основни принципи за оценка на безопасността на съставките, използвани в продукта,
• Информация за доброволните инициативи на A.I.S.E. и Cefic, приети от промишлеността в областта на безопасността и устойчивостта.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français