Достъпност

РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ
Препоръчително е този сайт да се разглежда с 1024 x 768 pixels 32 bit colour.

БУТОНИ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ
Размерът на шрифта може да се увеличи със следните комбинации от клавиши:
Windows: натиснете (и задръжте) клавиши Ctrl и плюс (+) или минус (-)
Mac: натиснете (и задръжте) клавиши Cmd (Apple) и плюс (+) или минус (-)

БРАУЗЕРИ
Този сайт се разглужда най-добре в браузер съответстващ на съвременните стандарти като например Firefox и освен това е съвместим с Internet Explorer 6 и 7.
Изтегляне през PC браузер:
Firefox
Internet Explorer
 

Изтегляне през MAC браузер:
Firefox
Safari

ПОСЕТЕТЕ КЪЩАТА
За да видите анимацията на Посетете къщата, е необходим Adobe Flash Player plugin.
Flash Player 

ИЗТЕГЛЯНЕ НА PDF
За да разглеждате PDF документи, е необходим Adobe Acrobat Reader.
Acrobat Reader


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français