Технологични иновации

През цялата си история нашата промишленост неотменно подобрява ефикасността и ефективността на своите продукти. Освен това ние полагаме големи усилия да останем проактивни по отношение на важни теми като "безопасност" и "околна среда". По-долу са изброени няколко основни постижения на промишлеността.

Първи инициативи на промишлеността за по-безопасни продукти
През 30-те и в началото на 40-те години на ХХ в. сапунът беше предпочитаното повърхностно-активно вещество (ПАВ) в препаратите за пране. След Втората световна война формулите на перилните препарати претърпяха бързо развитие. Достъпността на петролните алкилати доведе до заместването на сапуна като ПАВ с тетрапропилен-бензен сулфонати.

Не след дълго обаче станаха видими и отрицателните ефекти върху околната среда. Към края на 50-те години по реките в цяла Европа плаваше пяна. Изследванията показаха, че причината е тетрапропилен-бензенът в перилните препарати. Неадекватната биоразградимост на тази съставка беше оценена като важен фактор в проблема.

Промишлеността реагира, като внедри нови биоразградими линейни алкил-бензен ПАВ и през 1967 г. сключи доброволно споразумение на европейско ниво за неупотреба на тетрапропилен-бензен сулфонатни ПАВ. Това намали значително отрицателния ефект на перилните препарати върху околната среда и беше ранен пример за проактивна и доброволна реакция на промишлеността спрямо екологичен проблем, без да са необходими законови мерки.

Нови машини, нови текстилни материи, нови разработки
В края на 60-те и началото на 70-те пазарът на перални машини се преобрази с въвеждането на автоматичните перални с предно зареждане. Тези машини изискваха нови прахове за пране със съвършено различни характеристики, включително слабо образуване на пяна. създадоха се и нови текстилни материи от синтетични материали като найлон и полиестер, изискващи по-ниски температури на пране.

През 70-те в някои региони на Европа възникна проблем с водните басейни, които ставаха все по еутрофни, т.е. богати на хранителни вещества, допринасящи за буйно развитие на водна растителност, чието разлагане убива водната фауна, като я лишава от кислород. Промишлеността отново реагира бързо и ефективно, като разработи перилни препарати без фосфати (напр. зеолити и полимерни системи). Бяха разработени и нови съставки за перилни препарати за ефективно пране при ниски температури: ензими за отстраняване на петната от белтъчен произход (използвани в прах за пране за пръв път през 1963 г.), ензими на амилазата за отстраняване на скорбялни отлагания (1973 г.) и нискотемпературни активатори на избелване (TAED) през 1978 г., които позволяват избелване при 60 °C вместо при температура на завиране на водата.

Същевременно по отношение на биоразградимостта и спазвайки Директивата за биоразградимостта 73/404 промишлеността сключи доброволно споразумение от 1975 г. нататък да не се използват алкилфенол-етоксилати в домакинските перилни препарати заради лошия им профил на биораграждане. За последни разработки по темата виж Биоразградимост.

Към повишаване на ефективността на перилните препарати
През 80-те и 90-те продължиха иновативните разработки за повишаване на ефективността. Тези подобрения доведоха до намаляване на химикалите и опаковките използвани за едно пране, същевременно предоставяйки същото и дори по-добро качество на изпиране.

Ранният фокус върху околната среда накара промишлеността да вложи големи ресурси и усилия в решаването на проблема. Водеща роля играят специалистите по околна среда на компаниите-членки на A.I.S.E.заедно с научната общност и правителствените специалисти в много държави. Особено внимание бе обърнато на изпитанията относно съдбата на околната среда и въздействието, оценката на риска и, напоследък, на анализа на жизнения цикъл. Използването на тези инструменти допринесе за по-добро разбиране на въздействието на спецификациите на продукта върху околната среда.

Освен това след подписването през 1992 г. на Декларацията от Рио за околната среда и развитието промишлеността повиши усилията си за разработване на продукти по по-устойчив начин.

Между 1997 и 2002 г. A.I.S.E. прие за своите домакински перилни препарати Кодекс на добрите екологични практики. Това доведе до намалена консумация на химикали и опаковки и увеличи употребата на органични перилни препарати с по-добра биоразградимост. Освен това позволи на потребителите да намалят средната температура на пране в Европа, което значително намали количеството на необходимата енергия.

От началото на 90-те A.I.S.E. и Cefic разработиха множество доброволни инициативи в областта на устойчивото развитие.  Хартата за устойчиво почистване на A.I.S.E. е най-важната инициатива за сапуни и продукти за миене, пране и почистване, продавани в Европа. За повече информация за последните инициативи, моля натиснете тук .


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français