Washright

ImageImage

През 1999 г. A.I.S.E. лансира мащабна паневропейска кампания за телевизионна реклама и популяризиране, окуражаваща потребителите да перат прането си по по-устойчив начин. Милиони опаковки на прахове за пране в цяла Европа носят потребителските информационни панели на Washright, популяризиращи най-добрите практики за пране. Търсете следните етикети на праховете за пране и не забравяйте да следвате полезните съвети за спестяване на вода, енергия, CO2 и пари!

ФАКТ:  Между 1996 и 2001 г. средната температура на пране в Европа спадна с 6.4% (от 48°C на 46°C, а свързаната с нея консумация на енергия от 1.04kWH на 0.99kWH*) благодарение на различните усилия в тази област. Подобренията в енергийната ефективност са спестили достатъчно електричество за захранване на 900 000 европейски домакинства годишно. Може обаче да се спести още!
*Източник: A.I.S.E.Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français