Устойчива консумация

A.I.S.E. aи Cefic разработиха множество доброволни инициативи за поощряване на "устойчива консумация". Тяхната цел и популяризиране на най-добрата употреба на продуктите и услугите от крайните потребители (индивидуални и професионални) по най-ефикасен и щадящ околната среда начин.

Тези инициативи са особено важни, защото консумацията е по-голямата част от "отпечатъка" на продукта върху околната среда, а оттам и област, в която подобренията имат най-голям положителен резултат.

Прелистете страницата, за да видите тези инициативи или натиснете върху наименованията им в горната лява част на екрана за повече информация.

Washright
Уникална паневропейска кампания за хармонизирана телевизионна реклама и популяризиране, окуражаваща потребителите да перат прането си устойчиво.
Повече информация

Спести енергия и вода
Надграждане върху Washright, но с фокус върху перилните препарати за автоматично пране.
Повече информация

Икони за безопасна употреба
Този набор от икони беше разработен с цел прости и ясни съвети за безопасна употреба на перилните препарати. Те се изобразяват върху опаковките на продуктите в цяла Европа.
Повече информация

Харта за устойчиво почистване
Хартата за устойчиво почистване на A.I.S.E. е мащабна инициатива за популяризиране на устойчивостта сред компаниите производителите на перилни и миещи препарати, както и на други почистващи продукти за домакинството и професионалистите.
Повече информация

 

Проекти за устойчиво пране
Те популяризират на устойчивостта, като окуражават компаниите производители да произвеждат по-компактни формулировки за перилни препарати, като така намаляват дозата за стандартната перална машина. Проектът цели и да повиши осъзнаването сред потребителите за екологичните ползи от употребата на продукти, изискващи по-малки дози.
Повече информация

Програма за производители на продукти за освежаване на въздуха
Лансирана от A.I.S.E. през 2007 г. за популяризиране на отговорното производство и употреба на продукти за освежаване на въздуха.
Повече информация

 

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français