Към все по-устойчиви продукти

За устойчивото развитие е важна оценката на качествата на продукта през техния жизнен цикъл, т.е. от тяхната разработка, производство и доставка до тяхната употреба, изхвърляне и/или рециклиране и повторна употреба.

Тези оценки позволяват на производителите непрекъснато да подобряват начина, по който се произвеждат и употребяват техните продукти с максимална ефективност и намаляване на отпадъците. Един от начините за това например е подборът на съставки, които се разграждат по-добре в околната среда. Друг начин е използването на опаковки за многократна употреба или рециклиране, както и разработка на формули, осигуряващи оптимални резултати при по-малки обеми, като така се намалява размерът на опаковката и количеството на необходимите ресурси.


Натиснете върху линковете, за да научите повече за Оценки на жизнения цикъл (LCA) , Технологични иновации , Вода , Биодеградимост , Опаковки и отпадъци от опаковки .


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français