Програма за производители на продукти за освежаване на въздуха

TПрограмата за производители на продукти за освежаване на въздуха е нова инициатива на A.I.S.E. лансирана през 2007 г. Нейната цел е популяризиране на най-добрите практики в промишлеността чрез отговорното производство, комуникация и употреба на продуктите за освежаване на въздуха в цяла Европа, позволяващи на потребителите да вземат най-информиран избор за безопасната употреба на продукта.

Компаниите се подчиняват на следния набор от правила:
> Разработка на продукта/ безопасност на продукта
Оценка на съставките на продукта в съответствие с признати технически стандарти, напр. WHO, IFRA/EFFA за аромати, CEN и др.

> Информация за продукта
Осигуряване върху етикета на ясно видими и ключови послания за безопасност, съчетани с допълнителна информация за композицията на съставките по Интернет

> Форма на продукта
Насоки за най.добри практики за формата на продукта, които трябва да се спазват (напр. никакви продукти с форма на играчки)

> Комуникация и реклама на продукта
Насоки за най.добри практики, които трябва да се спазват (напр. да не се използват реклами на продукта с бременни жени, бебета или малки деца, използващи продукта; доказване на твърденията)

За пълно копие от Програмата за производители на продукти за освежаване на въздуха на A.I.S.E. или каквато и да е друга информация, моля свържете се с A.I.S.E. или нейните национални асоциации на адрес:
www.aise.eu/airfresheners


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français