Проекти за устойчиво пране

Първият проект за устойчиво пране на A.I.S.E. беше създаден през 2006 г. Този доброволен проект е директно следствие от Кодекса за добри екологични практики на A.I.S.E и свързаната с него кампания Washright, който се фокусира основно върху страните от централна и източна Europe. Участващите в него производители на перилни препарати са се съгласили да продават на пазара само прахове за пране, компактирани с поне 33% спрямо предишните прахове за пране. Целта на проектите да продължи да предоставя значителни ползи от устойчивостта, като обучава потребителите да дозират правилно, когато използват "компактни" прахове за пране.

Очаква се членовете на A.I.S.E. да разработят и други проекти от такъв характер.

Вижте и следващите 3 приложения и полезни съвети за пране:
1) Ключови съвети за пране
2) Указания за пране "стъпка по стъпка"
3) Разбиране на символите за грижа за текстила


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français