ОТГОВОРНОСТ И ГРИЖА

Image Responsible Care® (Отговорна грижа)е глобална доброволна инициатива на промишлеността, в която компаниите производители на химикали работят съвместно за непрекъснато подобряване на здравето, безопасността и въздействието върху околната среда и освен това информират акционерите си за продуктите и процесите си.
Етиката на Responsible Care® помага на нашата промишленост да работи безопасно, печелившо и с надлежната грижа към бъдещите поколения, като допринася значително за устойчивото развитие, както препоръча UNEP на Световната среща на високо равнище по проблемите на устойчивото развитие през 2002 г.

За повече информация за Отговорна грижа, моля посетете www.responsiblecare.org


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français