HERA

Image HERA (Оценка на риска за хората и околната среда ) е съвместна инициатива на A.I.S.E./Cefic, лансирана през 1999 г. и осигуряваща обща рамка за предоставяне на единствена обща оценка на риска за основните съставки, използвани от производителите на домакински почистващи продукти. Тази рамка за оценка на риска предоставя по ефективен и прозрачен начин оценена информация за безопасността на съставките, използвани в тези продукти.  Целта на този проект е подкрепа на базирания на риска подход за химическо законодателство в Европейската общност и може да послужи като пилотен проект за прилагането на същите процеси в други сектори и/или географски области. С 5 години преднина пред REACH работата на HERA е особено ценна за организираните сега инициативи в контекста на REACH Регламента относно химикалите.

За повече информация относно проекта HERA и за списък на всички оценки на риска, изработени в този контекст, моля посетете www.heraproject.com

 

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français