Устойчиво производство

A.I.S.E. и Cefic разработиха множество доброволни инициативи на промишлеността за поощряване на "устойчивото производство". Те се фокусират върху прилагането на най-добри практики като избор на доставчици, оценка на безопасността, производство и формулиране на продуктите.

Прелистете страницата, за да видите тези инициативи или натиснете върху наименованията им в горната лява част на екрана за повече информация.

HERA
Проектът за оценка на риска за хората и околната среда (HERA) е лансирана през 1999 г. съвместна инициатива на A.I.S.E./Cefic, осигуряваща обща рамка за предоставяне на единствена обща оценка на риска за основните съставки, използвани от производителите на домакински почистващи продукти.
Повече информация

Отговорна грижа
Responsible Care® (Отговорна грижа) е глобална доброволна инициатива на промишлеността, в която компаниите производители на химикали работят съвместно за непрекъснато подобряване на здравето, безопасността и въздействието върху околната среда и освен това информират акционерите си за продуктите и процесите си.
Повече информация

DUCC
Координационна група на крайните потребители на химикали е основана през 2001 г. по проблемите на REACH (Регистрация, Оценка, Одобрение и Ограничаване на Химикалите).
Повече информация

Харта за устойчиво почистване

ERASM
Инициативата ERASM (Оценка и управление на риска за околната среда) е съвместна инициатива, създадена през 1991 г. заедно с CESIO (производители на ПАВ) за изследване на въздействието на ПАВ върху околната среда.
Повече информация

Проекти за устойчиво пране
Те популяризират на устойчивостта, като окуражават компаниите производители да произвеждат по-компактни формулировки за перилни препарати, като така намаляват дозата за стандартната перална машина. Проектът цели и да повиши осъзнаването сред потребителите за екологичните ползи от употребата на продукти, изискващи по-малки дози.
Повече информация

Програма  за производители на продукти за освежаване на въздуха
Лансирана от A.I.S.E. през 2007 г. за популяризиране на отговорното производство и употреба на продукти за освежаване на въздуха.
Повече информация

 

 

 

 

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français