Допълнителни инициативи за устойчивост

Освен доброволните инициативи на нашата промишленост има и много други схеми, посветени на устойчивото развитие.


Image
Енергийна табела на електроуредите:
Политиката на ЕО за енергийно етикиране, наложена с Директиви на ЕО от последните 10 години, цели поощряване на употребата на електрически уреди (перални и миялни машини и др.) с оптимално качество на работа и ниска консумация на електричество. Схемата за етикиране на ЕО класира уредите по данните за качеството и консумацията им въз основа на официални европейски стандарти и лабораторни изпитания. Потребителите реагираха положително на тази задължителна информационна схема, позволяваща им да сравняват енергийната ефективност на различните модели и марки електрически уреди. Проверете тази табела, когато купувате нов уред!


 

Еко етикет:
Image Image 

Върху някои продукти можете да видите следните етикети (Европейски еко етикет, Скандинавски лебед, Немски Син Ангел). Те се наричат “Еко етикети” и се определят от европейските или националните власти, които задават специфични екологични критерии при разработката на формули и опаковки за продуктите.  Прилагането на тези схеми е доброволно.

Върху някои продукти можете да видите следните етикети (Европейски еко етикет, Скандинавски лебед, Немски Син Ангел). Те се наричат “Еко етикети” и се определят от европейските или националните власти, които задават специфични екологични критерии при разработката на формули и опаковки за продуктите.  Прилагането на тези схеми е доброволно.

Освен това можете да намерите схеми на местно ниво, които поощряват устойчивото производство и консумация. За повече информация, моля консултирайте се с вашата асоциация на потребителите или с националните промишлени асоциации.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français