Устойчивост – промишлеността поема водещата роля!

A.I.S.E. и Cefic разработиха множество доброволни инициативи в областта на устойчивото развитие. Тяхната цел е да информират и да поощряват устойчивата употреба на продуктите за почистване и поддръжка у дома и на работното място.

По-долу ще намерите списък на свързаните с безопасността инициативи, разработени от промишлеността:

HERA
Оценка на риска за хората и околната среда от съставки в продуктите за почистване в домакинството.

Responsible Care
Това е доброволна инициатива на Cefic, целяща подобряване на начините за управление и обработка на химикалите.

ERASM
Оценка и управление на риска за околната среда е съвместна инициатива на A.I.S.E., Cefic и CESIO, създадена през 1991 г.

Икони за безопасна употреба
Помагащи на потребителя да използва безопасно нашите продукти.

Програма за производители на продукти за освежаване на въздуха
Лансирана от A.I.S.E. през 2007 г. за популяризиране на отговорното производство, комуникация и употреба на продуктите за освежаване на въздуха.

 

За информация за други доброволни инициативи, моля отидете на раздел "Инициативи ".

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français