Биоразградимите продукти - по-добри за околната среда

За целите на устойчивостта производителите полагат всички усилия за намаляване на въздействието върху околната среда на техните продукти. Един от начините за това е предпочитането на биоразградими съставки.

Биоразграждането е естественият начин, по който органичните материали   се разграждат от бактериите. Бактериите се намират в изобилие в пречиствателните станции, почвата и канализацията и се хранят, като разграждат химикалите на по-прости компоненти, хранителни съставки и вода. Доколкото съставките на повечето препарати за миене и пране се състоят основно от въглеродни атоми (т.е. те са органични вещества), бактериите преобразуват тези съставки в CO2, вода и хранителни вещества. Когато това се случва, съставката не представлява риск за околната среда, защото CO2, водата и хранителните съставки са безопасни.

Има две обичайни форми на биоразграждане: аеробна, която се осъществява в присъствие на въздух, и анаеробна, която се осъществява при липса на въздух. Крайните продукти при аеробното биоразграждане са въглероден двуокис, вода и минерални соли, докато анаеробният процес е по-малко ефикасен, но и не толкова разпространен. Той води до отделяне на метан и други прости въглеводороди.

Крайно биоразграждане означава нивото на биоразграждане, достигнато при пълната употреба на компонента от микроорганизмите при наличие на кислород, вследствие на което се образуват въглероден двуокис, вода и минерални соли.

Първичното биоразграждане се разглежда основно в контекста на повърхностно-активните вещества, които са основните миещи агенти в препарата за пране или миене. Това разграждане се нарича "първично", защото е първата стъпка в процеса на биоразграждане на тези миещи агенти. Тази първа стъпка води до изгубване на повърностно-активните качества е едновременна елиминация на токсичността на агента.

От края на 70-те години на ХХ в. законодателството изисква от производителите за доказват първичното разграждане на анйонните и нейонните ПАВ. Понастоящем повечето използвани в препаратите за миене и пране ПАВ  – включително катйонни и амфотерични ПАВ – отговарят на стриктните изисквания относно крайната им биоразградимост.

Влизането в сила през октомври 2005 г. на Регламента на ЕО относно детергентите (EC) 648/2004 направи задължително доказването на крайната биоразградимост за цялата ЕО за всички групи ПАВ, използвани в домакинските праперати за миене и пране. За да научите повече за биоразградимостта, моля натиснете тук .

Image

 * В средствата за миене, пране и почистване освен повърхностно-активните вещества се използват много органични компоненти, напр. ензими и парфюми.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français