Cefic

Image
Cefic:
Съветът на европейската химическа промишленост е организация на европейската химическа промишленост със седалище в Брюксел. Cefic представлява около 29 000 големи, средни и малки химически компании, които заедно произвеждат повече от една трета от химическите продукти в света.  Членове на Cefic са корпорации и отраслови бизнеси с производствена база в Европа и европейски национални федерации.

Иновативната и ориентирана към изследователската дейност европейска химическа промишленост играе важна роля в повишаването на просперитета и подобряването на качеството на живот, както в Европа, така и в останалия свят.

Освен пълното съответствие със съществуващото законодателство Cefic се занимава с усъвършенстването на управлението на химикалите и химическите процеси чрез световната програма Responsible Care® (Отговорна грижа) и съчетание от доброволни инициативи и специфични програми за действие като например Глобалната продуктова стратегия и Инициативата за дългосрочни изследвания (LRI), SusChem (Европейска технологична платформа за устойчива химия) и други. Въз основа на тези инициативи Cefic ще продължава да носи полза за членовете си и да осигурява решения за потребностите на обществото.

За повече информация за Cefic, моля посетете: http://www.cefic.be/


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français