A.I.S.E.

Image
A.I.S.E.
Международната асоциация на производителите на сапуни, перилни, миещи, почистващи и поддържащи препарати, е официалният представителен европейски орган в тази промишленост. Членовете му включват 37 национални асоциации от 42 страни, покриващи около 900 компании, вариращи от огромни мултинационални корпорации до малки и средни предприятия в промишления и институционалния сектор и пазара на потребителски стоки. Тази базирана в Брюксел асоциация има и 10 компании директни членове, които продават продуктите си в Европа.
Дейността на A.I.S.E. обхваща широк обхват от области, свързани както с доброволните инициативи на промишлеността, така и с приноса в обществени дейности и други социално-икономически дейности. През годините промишлеността заедно с акционерите работи по ефективен и обективен начин, като лансира множество инициативи за безопасност за хората и околната среда и за цялостната устойчивост.

За повече информация за A.I.S.E., моля посетете: www.aise.eu .


 


 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français