Какво всъщност върши всяка химическа съставка ?

Всяка химическа съставка във формулата има определено действие. Някои съставки осигуряват основното (активно) действие на продукта, други помагат за по-доброто му разтваряне във вода или му придават приятен аромат или цвят. Това прави продукта по-лесен за употреба и дава по-добри резултати.
В този раздел ще намерите информация за основните класове химически съставки и тяхната роля в продукта.
За повече информация за ароматите, моля натиснете тук .
Забележка: Някои класове съставки могат да са съставени от няколко "вида", т.е. раздели в класа, както е описано по-долу
Група Функция Тип Функция
pH регулатори Добавят се за контрол на киселинността/алкалността на продукта. pH е мярката за киселинност на разтворите. Чистата вода е с pH около 7, или неутрален pH. Киселите разтвори са с pH под 7 (напр. препарат за колосване: pH = 2,5). Алкалните продукти са с pH по-висок от 7 (напр. препарат за отпушване на канали: pH = 14). Киселите почистващи препарати са ефективни при отстраняването на котлен камък и петна от ръжда. Алкалните почистващи вещества отстраняват мазни петна.
Абразив Подпомага отстраняването на различни замърсявания от различни повърхности чрез механично въздействие, напр. мръсотия по плочки в кухнята и банята, загорели отлагания на храна от кухненски печки и пр.
Агенти за контрол на вискозитета Контролират гъстотата на продукта.
Аромати Придават приятен мирис на продукта в опаковката и при употреба. Аромати Съставка от списъка на алергенните аромати, която трябва да е упомената върху опаковката на препарата за пране или миене, ако концентрацията му в продукта надхвърля 0.01%.
Вода Използват се за разтваряне на други съставки
Гранулиращи агенти Добавят се за увеличаване ан обема на продукта чрез разреждане, за да се постигне правилна концентрация.
Ензими Ензимите са катализатори, които ускоряват скоростта на химическите реакции като храносмилане и растеж. В производството на продукти за пране и миене комерсиалните ензими се използват за по-добро отстраняване на петна, по-бяло пране, грижа за текстила и цвета и цялостно качество на почистването. Протеаза Протеазата разгражда петната, съдържащи белтъчини (трева, кръв, яйца, кайма и други), осигурявайки щателно отстраняване на петната и чистота.
Амилаза Амилазата разгражда петната, съдържащи скорбяла (тесто, картофи, бебешки храни и други), осигурявайки щателно отстраняване на петната и чистота.
Липаза липазата разгражда петната, съдържащи мазнини (краве масло, растителни и минерални масла, човешки мастни замърсявания и други), осигурявайки щателно отстраняване на петната и чистота.
Целулаза Целулазата подобрява цялостната чистота, като намалява повторното отлагане на дадени замърсявания като сажди, глина и ръжда по памучните тъкани. Освен това целулазата осигурява грижа за текстила и цвета.
Мананаза Мананазата разгражда петната, съдържащи растителни полизахариди (сос за барбекю, шоколад, паста за зъби и други), осигурявайки щателно отстраняване на петната и чистота.
Избелващи прекурсори Реагират при прането и образуват избелващи вещества. Активатори на избелване Подсилва действието на избелващия компонент и го прави ефективен дори при ниски температури.
Катализатори на избелване Подсилва действието на избелващия компонент и го прави ефективен дори при ниски температури.
Източник на алкалност Повишава алкалността на продукта с цел разтваряне на замърсяванията.
Инхибитори на корозията Добавят се за предотвратяване на корозията
Консерванти Запазват продуктите от растеж на микроби и разваляне. Консервантите са задължителни за предотвратяване на развалянето на продукта от микроорганизми, както и за да се запази продуктът от замърсяване при употреба от потребителя.
Оксидиращи агенти В препаратите за миене и пране петната се отстраняват чрез окисляване (избелване). Кислородни избелващи агенти Кислородните избелващи агенти като натриевият карбонат се използват в продуктите за пране и чистене като избелващи агенти. При прането перхидролът се консумира, а карбонатът остава.
Хлорни избелващи агенти Натриевият хипохлорит е по-известен като белина. При употреба той се разлага на вода и натриев хлорид, като последният е известен като готварска сол.
Оцветители Съставки, които оцветяват продукта
Повърхностно-активни вещества Използват се за промяна на повърхностното напрежение на водата за по-добро почистване, мокрене на повърхностите, образуване на пяна и емулгиране (равномерна суспензия на една течност с друга). Анйонни ПАВ Тези ПАВ са особено ефективни при почистване на мазни замърсявания и суспензии на мазнини и глини. Те реагират във водата за пране с положително заредените йони, придаващи твърдост на водата (калциеви и магнезиеви), което довежда до частична деактивация.
Нейонни ПАВ Тез ПАВ нямат електрически заряд, което ги прави устойчиви на деактивация в твърда вода. Те отлично отстраняват мазнини и се използват в перилни препарати, домакински почистващи препарати и препарати за миялни машини.
Катйонни ПАВ При омекотителите на тъкани и в перилните препарати с добавен омекотител катйонните ПАВ осигуряват мекота. Основната им употреба в перилните препарати е в добавените при изплакването омекотители, като например естерквати - едни от най-широко използваните катйонни ПАВ в добавяните при изплакването омекотители. В почистващите вещества за домакинството и за банята катйонните ПАВ допринасят за дезинфекционните/санитарните качества.
Амфотерични ПАВ Тези ПАВ са много меки, което ги прави особено подходящи за употреба в продуктите за лична хигиена и в домакинството. Те могат да бъдат анйонни (отрицателно заредени), катйонни (положително заредени) или нейонни (без заряд) в разтвора в зависимост от киселинността или алкалността на водата.
Сапуни Тези соли на мастни киселини са по-известни като "сапуни". Те се добавят към продукта под формата на мастни киселини; солите се образуват в матрицата на продукта. Сапуните са широко използвани ПАВ в продуктите за пране, миене и почистване.
Разтворители Използват се за разтваряне на други съставки
Свързващи вещества Вещества, които се добавят, за да слепват твърдите съставки, напр. в таблетки.
Фосфати STPP (натриев полифосфат) е неорганично свързващо вещество от секвестиращ тип. "Секвестрация" означава формиране на стабилен комплекс с йони, тача че те вече да не могат да реагират. STPP принадлежи на химическата категория на фосфатите. STPP отстранява йоните, причиняващи твърдост на водата (калциеви, магнезиеви) от водата за пране чрез секвестрация.
Поликарбоксилати Поликарбоксилатите (PAA) са разтворими във вода полимери с висок капацитет за адсорбция на двувалентни катйони като Ca2+ и Mg2+ от твърди повърхности
Соли на лимонената киселина Натриевите соли на лимонената киселина се използват като свързващи вещества в безфосфатни продукти за силно замърсено пране, продукти за почистване на твърди повърхности, продукти за ръчно пране и продукти за автоматични миялни машини.
Алкални силикати Натриевите силикати се използват като инхибитори на корозията в продукти за перални и миялни машини. Те предпазват от корозия вътрешните метални и емайлирани повърхности на машините.
Натриев карбонат Калцинираната сода (натриев карбонат или Na2CO3) подобрява качеството на почистване, като повишава алкалността (pH) на перилния разтвор. Калцинираната сода освен това отстранява твърдостта на водата, а оттам отлагането на котлен камък от неразтворими калциеви и магнезиеви соли.
Секвестранти Елиминиран нежелания ефект на металните йони върху продукта, качеството, вида и стабилността, като реагират с тези йони. Фосфонати Това са органични хелати от тип секвестранти. "Хелатиране" означава формиране на стабилен комплекс с йони, тача че те вече да не могат да реагират. Те отстраняват металните йони от водата за пране чрез хелатиране и тези йони вече не могат да участват в други процеси.
Хидротропи Повишава разтворимостта на препарата за миене или пране.
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français