Добре дошли в Cleanright

На този сайт ще намерите широк спектър от полезна информация за използвани в домакинството перилни, почистващи и поддържащи препарати и продукти.

Натиснете Посети къщата за виртуална обиколка сред използваните в обичайното домакинство продукти за почистване и поддръжка. Тук ще намерите информация кои видове продукти се използват за различни задачи, като например почистване на повърхности, мебели и текстил.

В другите раздели ще намерите обяснения как да получите най-добри резултати от вашите продукти, информация за техните съставки, как да използвате продуктите безопасно и как да постъпите в случай на злополука или неправилна употреба. Помнете, когато използвате продуктите отговорно, вие спестявате пари и давате своя принос в опазването на околната среда.

В качеството си на финансиран от производителите сайт, Cleanright не обсъжда конкретни търговски марки, а предоставя информацията, обща за различните видове и класове продукти. Целта на този сайт е да ви предостави необходимите данни, за да вземете добре информирани решения и да получите най-добрите резултати от вашите продукти, като ги използвате безопасно и с отговорност към околната среда. Сайтът осигурява информация и за институциите и неправителствените организации (НПО). Информацията за широката общественост е представена с определен цвят на шрифта. Разделите в сив цвят в лентата с инструменти за навигация, предоставят информация от техническо естество. Надяваме се посещението на сайта да ви даде информация и да ви бъде от полза!

Хартата за устойчиво почистване представлява доброволна инициатива на промишлеността, която насърчава производителите и клиентите да възприемат по-устойчиви практики за почистване. С течение на времето ще намирате логото на Хартата върху огромно разнообразие от почистващи продукти, като началото бе поставено с праховете за пране. Повече информация ще намерите тук .

Cleanright е съвместна инициатива на A.I.S.E. , организацията на производителите на сапуни, перилни, почистващи и поддържащи препарати и Cefic , представляваща химическата промишленост в Европа.  В България тези индустрии се представляват от БАДИ - Българска асоциация на детергентната индустрия, и БКХП - Българска камара на химическата промишленост.

Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français